Medyumlar İstanbul

Dünya’nın başkenti sayılan İstanbul ciddi anlamda kültürel özelliklere sahiptir. O kadar farklı medeniyetler yaşamıştır ki zaten kendi başına bir devlet olma özelliğini çoğu kez deneyimlemiştir İstanbul.  Bu medeniyetler topluluğunun içinde de birbirinden özel kültürlere sahiptir. Bu kültürlerden faydalanmak ve bu kültürleri yaşamak herkese nasip olamayan bir kısmettir.

Medyumlar özellikle İstanbul’un kültüründe yaşayıp, kendilerini bu kültürle yıkarlarsa güzelleşirler. Çünkü o kadar güzel bir ortamdır ki bu kültürel havuz oluk oluk yağmur suyu kadar serinlik verir. Özellikle İstanbul’da yaşayan bazı önemli  Zad’lar ve bunların türbelerinin de fazlaca olduğu İstanbul’da, bazı büyük kişilerin öğrenciliğini yapmış medyumların bulunduğu herkes tarafından bilinir. Bu manevi ilimleri herkes kolay kolay birine aktaramaz. Bazen bir büyü kitabı bulduk diyenlere rastlarız çoğu zaman işte o kitaptan ziyade onu uygulama olarak bilen çok az gerçek medyum hoca ayakta kalabilmiştir.

Teknolojinin ilerlemesiyle bu kültür çok arttı gibi görünse de, ciddi anlamda gerçek medyumlardan uzak kalma durumları yaşanmaktadır. Nedeni fazla görüşme ve fazla internette geçirilen zaman, yalan yanlış bilgiler. Çalışma seviyesinin düşüşü. İşte o kadar çok etken sebepler var ki bunlar için. Bundan sebeple de ciddi anlamda gerçek medyum hoca bulmak zorlaşıyor.

Bundan sebeple de medyumlar İstanbul çevresinde daha çok gerçek medyum hocaları barındırma gibi bir potansiyele sahiptir. 4 büyük evliyalardan tutun da, en önemli padişahlara kadar bazı manevi Zad’ların gelişmesinde önemli rol oynayan İstanbul, nesilden nesile aktarılma şeklinde bu kültürel bağı koruması gerektiğinden medyumluk çoğalabilir. Az önce de dediğimiz gibi önceleri bu gizli ilimler konusunda özel ilgi ve alakadar olan kimseler vardı, medyumların yetişmesi ve kendilerini geliştirebilmeleri için. Günümüz de ise bu konulara oldukça kötü gözle bakan kimselerin varlığı çoğaldığından, çoğu medyum elini ayağını bu gibi ilimden çekmişlerdir.

Sürekli bahsettiğimiz gibi gerçek medyumların olma olasılığını bünyesinde taşıyan İstanbul için, medyumlar İstanbul’da da diyebiliriz.

Şimdi bazı türbelerin isimlerini yazalım sizlere;

 

Abacı Dede Türbesi,
Abdullah el-Ensari (R.A.) Türbesi,
Abdullah Ferdi Efendi Türbesi,
Abdullah-il-Hudri Hz. Türbesi,

(Kandilli Türbe)

Abdurrahman-ı Harputi Türbesi,
Abdurrahman Şami Hz. Türbesi,

(Sancaktar-Bayraktar Baba Türbesi)

Abdurrahman Ağa Türbesi

(Sekbanbaşı)

Abdurrahman Karabaş Velî Türbesi
Abdurrahman Nazıf Paşa Türbesi
Abdurrahman Paşa Türbesi
Abdurrahman Paşa ve Refiki Türbesi

(Saka Baba-Göbek Dede)

Abdulfettah Akri Türbesi

(Kartal Baba Türbesi)

Abdülhani Efendi Türbesi
Abdülkadir Dede Türbesi
Abdülkadir Efendi Türbesi
Abdülkerim Efendi Türbesi
Abdülvedüd (Yavedüd) Sultan

Türbesi

Abdurrauf Samedani Hz. Türbesi
Abdüssadık Bin Amr Bin Same Hz. Türbesi
Abidin Paşa Türbesi
Adak Kuyusu Türbesi
Adilşah Kadın Türbesi
Adile Sultan Türbesi
Ağlamış Dede Türbesi
Ahmed Baba Türbesi
Ahmed Buharî Türbesi
Ahmed Raufi Üsküdarî Hazretleri Türbesi
Ahmed Turani Türbesi
Ahmed-ül Ensari Türbesi
Ahmed-i Günani Türbesi
Ahmediye Türbesi
Ahmed Dede Türbesi
Ahmed Efendi Türbesi
Ahmed Süreyya Emin Hazretleri

Türbesi

 
Ahmed Usta Türbesi

(Dökümcübaşı Ahmed)

Ak Baba Sultan Türbesi
Akşemseddin ve Evladı eş-Şeyh Mehmed Efendi Türbesi
Aktürbe
Alemdar Baba Türbesi
Alemdar Baba Türbesi

(Baba Hasan Alemi)

Ali Baba Türbesi (Gulami Ali Baba)
Ali Behçet Efendi Türbesi

(Selimiye Tekkesi)

Ali Çelebi Türbesi

(Şeyhülislam Alaaddin Ali Arabî)

Ali Fenai Türbesi

(Yaldızlı Tekke)

Ali Gazi Baba Türbesi
Ali İbni Şaban Efendi Türbesi
Ali Kuşî Efendi Türbesi
Amcazade Hüseyin Paşa Türbesi
Amr Abdullah Sadık Efendi Türbesi
Amr Ibn-ul as Vehb İbni Huşeyre Hz. Türbesi
Arkam Baba Türbesi
Arnavud Ahmed Paşa Türbesi
Asalı Baba Türbesi
Asude Hatun Türbesi
Aşçı Ahmed Dede Türbesi
Aşık Paşazade Şeyh Ahmed Türbesi
Atik Ali Paşa Camii avlusundaki açık türbe
Avcıbaşı Mehmed Efendi Türbesi
Ayşe Bahri Kadın Türbesi
Ayşe Sultan Türbesi
Aya Dede Türbesi
Ayas Mehmed Paşa Türbesi
Aynü’l-Hayat Kadın Türbesi
Ayni Ali Baba Türbesi
Azap Baba Türbesi
Aziz Mahmud Hüdai Türbesi
Bali Paşa Türbesi
Baba Cafer Türbesi
Baba Haydar Semerkandi Türbesi
Bab”üssa”ade Ağası Baba Mustafa Ağa Türbesi
Akseki Kemaleddin Efendi Türbesi .

 

Bala Süleyman Ağa Türbesi
Balaban Ağa Türbesi
Balçık Tekkesi Türbesi
Baltalı Baba Türbesi
Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi
Başçı Mahmud Türbesi
Bayburtlular Türbesi
Bayram Paşa Türbesi
Behram Paşa Türbesi
Bektaş Efendi Türbesi
Benlizade Raşid Efendi Türbesi
Bıçakcı Baba Türbesi
Beşinci Sekbanbaşı (İncirli Baba) Türbesi
Beşir Ağa Türbesi
Beşir Gazi Türbesi
Bosnalı İbrahim Paşa Türbesi
Bukağılı Baba Türbesi
Bulak Mustafa Paşa Türbesi
Cabir bin Abdullah Hz. Türbesi
Cafer Paşa Türbesi
Can Feda Hz. Türbesi
Canan Hanım Türbesi
Canbaz Mustafa Türbesi
Cedid Havatin Türbesi
Cemaleddin İshak-ı Karamani Türbesi
Cenderecizade Muhiyiddin Efendi Türbesi
Cennet Efendi Türbesi
Cerrah Mehmed Paşa Türbesi
Cerrah Osman Ağa Türbesi
Cevad Paşa Türbesi
Cibali Baba Türbesi

(Cebe Ali Hz.)

Çakırcı Başı Türbesi
Kara Abalı Mehmed Baba Türbesi
Çallı Ali Efendi Türbesi
Çelebi Zade İsmail Kasım Efendi Türbesi
Çengeloğlu Tahir Paşa Türbesi
Çifte Emirler Türbesi
Çifte Gelinler Türbesi
Çifte Sultanlar Türbesi

{İmam Hüseyin”in kızları)

Çivizade Mescidi Türbesi
Davud Efendi Türbesi
Davud Paşa Türbesi
Daye Hatun Zevce-i Cenabı Cabir R.A. Türbesi (Zincirli Servi Türbesi)
Debbağ Yunus Türbesi
Defterdar Ahmed Paşa Türbesi
Defterdar Mahmud Efendi Türbesi
Demirhun (Kasapçıbaşı) Kasapbaşı Türbesi
Derviş Azbi Türbesi
Derviş Osman Dede Türbesi
Derya Kaptanı Sinan Paşa Türbesi
Deryayı Ali Baba (Derya Ali Baba) Türbesi
Destari Mustafa Paşa Türbesi
Divitizade Şeyh Mustafa Türbesi

{Divitçi Şeyh Mustafa Türbesi)

Ebu”d-Dürda (Derda) Türbesi
Ebu İshakzade Ishak Efendi Türbesi  
Ebu Şeybet-ül Hudri Türbesi
Ebu Eyyüb el-Ensari Hz. Türbesi
Ebu Said-il (Seyyit) Hudri Türbesi
Ebu Zerr-il Gıfari Hz. Türbesi
Ebu”r Rıza Türbesi (Ebu”r Rıza Tekkesi)
Ebul Meyamın Mustafa Efendi,

İmam Şehrıyarı Mahmud Efendi Türbesi

Ebuzer Guffari Türbesi
Edhem Baba Türbesi
Ekmekçi Ahmed Paşa Türbesi
Ekmekçibaşı Ali Ağa Türbesi
Ekmekçibaşı Muhyiddin Mehmed Türbesi
Elekli Baba Türbesi
Emir Ahmed Buhari Türbesi
Enver Paşa Türbesi
Eyrek (Erikçi) Baba Türbesi (Perişan Baba Türbesi
Erzincanlı Mehmed Sadık Efendi Türbesi
Eskici Dede Türbesi
Esrar Dede Türbesi
Ethem Baba Türbesi
Evlice (Ulice) Baba Türbesi
Evrenos Dede Türbesi
Faik Muhammed Bey Türbesi
Fahri Ahmed Efendi Türbesi
Fatma Şerife Hanım Türbesi
Fatma Sultan Türbesi
Feridun Paşa Türbesi
Ferruh Baba Türbesi
Ferhad Paşa Türbesi
Fethi Baba Türbesi
Feyzullah Efendi Türbesi

(Şeyhülislam Veliyyuddin Efendi

Türbesi)

Feyzullah Efendi Türbesi
Gözcü Baba Türbesi
Gözoğlu Şeyh Hüseyin Efendi Türbesi
Gül Baba Türbesi
Gül Baba Türbesi
Gülüstü Valide Sultan Türbesi
Gülşirin Hatun Türbesi (Daye Hayun)
Gülbahar Hatun Türbesi
Gülnüş Sultan Türbesi
Güzel Ahmed Paşa Türbesi
Güzelce Ali Paşa Türbesi
Gizlice Evliya Türbesi

(Yer Sarsan Hüseyin Bey Türbesi)

Galip Paşa Türbesi
Garib Baba Türbesi
Garib Dede Türbesi

(Sultançifliği”nde)

Garib Dede Türbesi
Gavsi Ahmed Dede Türbesi
Gazi Ahmed Muhtar Paşa Türbesi
Gazi Osman Paşa Türbesi
Gazi Yunus Türbesi
Gazanfer Ağa Türbesi
Hacı Ahmed Paşa (Doğancı) Türbesi
Hacı Bayram Kaftani Türbesi
Hacı Hoca Türbesi
Hacı İlyas Türbesi
Hacı Muhiddin Efendi Türbesi

(Şeyh Muhiddid Kocevi Hz.)

Hadım İbrahim Paşa Türbesi
Hadım Mehmed Mesih Paşa Türbesi
Hafız Ahmed Paşa Türbesi
Hafız Mehmed Efendi Türbesi
Hafsa Sultan Türbesi
Hakikizade Osman Efendi Türbesi
Halil Efendi Türbesi
Halil Paşa Türbesi
Hammal Hayreddin Dede Türbesi
Hamza Bali Türbesi
Hançerli Sultan Türbesi
Hariri Zade Seyyid Mehmed Kemaleddin Türbesi
Has Yunus Paşa Türbesi
Hasan Adli Efendi Türbesi
Hasan Baba Türbesi
Hasan Burhaneddin Cihangiri Türbesi (Cihangir Tekkesi)
Hasan Fehmi Paşa Türbesi
Hasan ve Hüseyin Kardeşler Türbesi
Hasan Ünsi Efendi Türbesi

(Aydınoğlu Tekkesi)

Haşim Baba Türbesi
Hatice Sultan Türbesi
Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi
Hattat Mustafa Rakım Türbesi
Havatin Türbesi
Haydar Baba Türbesi
Haydar Mirza Türbesi

{Şahoğlu Türbesi}

Hekimoğlu Ali Paşa Türbesi
Helvai Yakub Efendi Türbesi
Helvacı Bacı (Baba) Türbesi
Hemşire-i Cenab Hüseyin Şehri Banu Hanım Türbesi
Bolulu Himmet Efendi Türbesi

{Salı (Himmetzade) Tekkesi}

Hoca Hüseyin Sadık Efendi Türbesi
Hoca Selim ve Hacı Hüsameddin Efendi Türbesi
Horoz Mehmed Dede Türbesi
Hubbi Hatun Türbesi

{Molla Çelebi Tekkesi}

Hulusi Ahmed Paşa Türbesi
Hüma Hatun Validesi Türbesi
Hürrem Sultan Türbesi
Hüsam bin Abdullah (R.A.) Türbesi  
Hüseyin Hasıb Bey Türbesi
Hüseyin Paşa Türbesi
Hüsrev Paşa Türbesi
Hüsrev Paşa Türbesi
Hz. Hafir Türbesi
Hz. Hamidullah el Ensari Türbesi
İbn-i Kemal Türbesi
İbn-i Meddas Türbesi

(Hüsameddin Tokadi Türbesi)

İbrahim Çavuş Türbesi
İbrahim Edhem Paşa Türbesi
İbrahim Halebi Hz. Türbesi
İbrahim Naks-i Türbesi
İdris Muhtefi Hz. Türbesi
İnadiye Baba Türbesi
İsimsiz Türbesi
İsa Bey Türbesi
İsa Geylani Türbesi (Şeyh Kaşgari İsa

Geylani Efendi Türbesi)

İskender Baba Türbesi

(Kaymakçızade Tekkesi)

İskender Mustafa Paşa Türbesi
İskender Paşa Türbesi
İsmail Rumi Türbesi
İvaz Fakih Türbesi

Bir önceki yazımız olan Medyumlar başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir